Վկայագրի հարցում

Վկայագրի հարցում

Դուք սխալ եք մուտքագրել, կամ հարցման հաշվետվությունը գոյություն չունի: Սեղմեք՝ վերադառնալու համար
Վկայագրի հարցումը հաջողվեց: Ներբեռնեք վկայականը

Հարգելի հաճախորդ:

Շնորհակալություն այս կայքում վկայականի հարցումների համակարգն օգտագործելու համար:Այս գործողության համար համապատասխան հուշումները հետևյալն են.

1. Հարցման հարցում ձեր հարմարության համար այս համակարգը կարող է հեշտությամբ մուտք գործել տվյալների բազա՝ պարզապես մուտքագրելով վկայագրի համարը:

2. Խնդրում ենք հերթականությամբ լրացնել վկայականների համարները:

3. Այս համակարգը օգտագործվում է միայն ձեր կողմից հարցվող վկայագրի վավերականությունը ստուգելու համար:

4. Եթե վկայականի համարը սխալ է, տեղեկություն չի ստացվի, և դուք կկապվեք անձնակազմի հետ՝ հաստատելու, թե արդյոք այս վկայականը ստացվել է BTF Testing Lab-ից: